Elektromotory

Firma má dlhoročné skúsenosti s navíjaním a ručným vkladaním malých a stredných sérií statorov.

Výroba statorov s výkonom od 0,1 kW do 10 kW, podľa technických podkladov a výkresovej dokumentácie dodanej zákazníkom, je špecializáciou našej spoločnosti.

Technologická vybavenosť pre káblovú konfekciu a elektromotory z nás robí zaujímavého a odborne zdatného partnera pre výrobu malých elektrických motorov. U nás vyrobené statory podliehajú rozmerovým skúškam pomocou mechanických kalibrov a elektrickým skúškam na automatickom elektronickom skúšobnom prístroji od americkej firmy Baker.

Ukážky z výroby našich elektromotorov