Zvláštne profily valcované za studena

PRW – L

profil na všeobecné použitie

PRX

profilový rad určený na použitie v stavebníctve na uchytenie rôznych potrubí, pri stavbe nosných a oporných konštrukcií

Povrchová úprava PRW a PRX typov profilov:
Profily z oceľového pásu
  • žiarovo pozinkovaného
  • bez povrchovej úpravy (prípadne povrchovo upravené podľa potreby zákazníka žiarovým, alebo galvanickým zinkovaním)
  • z nehrdzavejúcej ocele

PRX-DB

PRX – profilový rad určený na použitie v stavebníctve na uchytenie rôznych potrubí, pri stavbe nosných a oporných konštrukcií
Povrchová úprava:

  • profily z oceľového pásu žiarovo pozinkovaného
  • profily z oceľového pásu bez povrchovej úpravy (prípadne povrchovo upravené podľa potreby zákazníka žiarovým, alebo galvanickým zinkovaním)
  • profily z oceľového pásu z nehrdzavejúcej ocele

Typ PRX Obchodné označenie: DB Hmotnosť: 1,70 kg/m
PRX-DB
DOVOLENÉ ZAŤAŽENIE F (kg)
L (mm) Zaťaženie 1 Zaťaženie 2 Zaťaženie 3
500 121 91 242
1000 60 45 120
1500 39 30 78
2000 29 22 57
3000 18 14 35
6000 5 4 10