Profil spoločnosti Eiben s.r.o.

EIBEN spol. s r. o.

Výroba elektromotorov

Spoločnosť vznikla v roku 1994 so zameraním na výrobu malých elektromotorov. Od začiatku sa vyprofilovala ako rodinná firma. Postupným rozširovaním výroby o káblovú konfekciu pre pohony okenných roliet, markíz a priemyselných brán, dosiahla veľkosť strednej firmy so sto pracovníkmi. Hlavným odberateľom výrobkov v tomto období bola nemecká firma Becker - Antriebe GmbH.

Obdobie rastu spoločnosti, vystriedalo hľadanie zmeny produktovej štruktúry ako aj prechod na sofistikovanejšie výrobné programy. To všetko sa udialo na pozadí doznievania dôsledkov vplyvov hospodárskej krízy na konci prvej dekády tretieho tisícročia.

Nadobudnuté rozsiahle, viac ako 15-ročné, odborné skúsenosti nám umožnili uchádzať sa o partnerstvo s poprednými európskymi výrobcami špeciálnych elektromotorov.

Rotačné kovotlačenie

O malosériovú výrobu elektromotorov s ručným vkladaním je veľký záujem. Práve tu firma úspešne našla svoje miesto. Podobne pri výrobe káblov bola ukončená hromadná výroba a prešlo sa na kusovú - malosériovú výrobu špeciálnych káblových zväzkov pre stavebné stroje, leteckú techniku, autožeriavy a pojazdné kompresory.

Dôrazom na univerzálnosť výrobného procesu sa zvýšila odolnosť firmy počas krízových období. Výrobou zvláštnych oceľových a nerezových profilov sme našli vhodné uplatnenie na tuzemskom aj zahraničnom trhu v oblasti slnečných kolektorov a fotovoltických panelov.

Najnovším výrobným odborom, ktorý intenzívne rozvíjame, je technológia rotačného kovotlačenia.. Po nasadení najmodernejších CNC - kovotlačiarskych strojov sa zo strany tuzemských a zahraničných zákazníkov zvýšil záujem o tieto produkty.

Firma má v súčasnosti tridsať pracovníkov. Je menšia, ale flexibilnejšia.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti EIBEN s.r.o.

Hlavným cieľom projektu je zásadným spôsobom inovovať výrobný proces rotačného kovotlačenia. Ciel bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity zameranej na obstaranie technológie tlačenia plechu na výrobu dutých rotačných telies. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.