Zvláštne profily valcované za studena

PRW – L

profil na všeobecné použitie

PRX

profilový rad určený na použitie v stavebníctve na uchytenie rôznych potrubí, pri stavbe nosných a oporných konštrukcií

Povrchová úprava PRW a PRX typov profilov:
Profily z oceľového pásu
  • žiarovo pozinkovaného
  • bez povrchovej úpravy (prípadne povrchovo upravené podľa potreby zákazníka žiarovým, alebo galvanickým zinkovaním)
  • z nehrdzavejúcej ocele

Zvláštne profily valcované za studena

Technológia výroby profilov valcovaných za studena je schopná poskytnúť odberateľom splnenie ich konštrukčných požiadaviek na konkrétny tvar a požadovaný profil. Profily sú vyrábané z oceľových pásov valcovaných za studena, nerezových pásov, alebo aj pásov z neželezných kovov. Profily sú vyrábané na dvoch profilovacích linkách s dvanástimi tvárniacimi stupňami a na perforovanie je používaná CNC - strihacia linka, ktorá umožňuje reguláciu potrebných rozostupov medzi otvormi. Z pohľadu vstupných rozmerov materiálov môžeme spracovávať oceľové pásy do 250 mm šírky a 3 mm  hrúbky.

Povrchová úprava profilov môže byť galvanicky zinkovaná, tiež žiarovo pozinkovaná, alebo bez povrchovej úpravy.

Novinka v povrchovej úprave

Pri výrobe profilov bez perforácie používame aj oceľové žiarovo pozinkované pásy, ktoré majú už od výrobcu pozinkované aj bočné hrany. Toto riešenie umožňuje nahradenie samostatného žiarového pozinkovania profilov. Takto vyrobené U, C a L profily môžu byť priamo dodávané odberateľom. Uvedené riešenie je veľmi výhodné pre podporné konštrukcie slnečných kolektorov a fotovoltických elektrární.