Technológie

Technológie

Konvenčné kovotlačenie

Vstupný materiál je plechová kruhá rondela a pri tvárnení sa využíva spätný pridržiavač.

Dráhové tlačenie

Vstupný materiál je predlisok alebo rúra. Touto technológiou sa dosahuje redukcia hrúbky steny a zároveň sa dosahuje vyššia pevnosť a presnosť.

Šmykové tlačenie

Vstupný materiál je plechová kruhá rondela a táto technológia sa používa sa na výrobu kužeľov a polgúľ.

Hlboké ťahanie

Táto technológia sa používa pre sériovú výrobu.

Mechanické obrábanie pomocou CNC fréz a sústruhov

V prípade záujmu neváhajte a