Kontakt

Kontakt

Adresa

EIBEN s.r.o.
Továrenská 1/280, 976 31 Vlkanová, Slovensko

Kontakt

Telefón: +421 (0)48 470 13 13
Email: j.karasekova@eiben.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36042528
DIČ: 2020069161
IČ DPH: SK2020069161
Banka: Tatra banka a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4305 4142
SWIFT kód (BIC): TATRSKBX

Kontakné osoby

Manažment

DIPL. ING. GABRIEL EIBEN
Telefón: +421 (0)48 470 13 10
Mobil: +421 (0)905 625 899
Email: g.eiben@eiben.sk
RFQ: Cenové ponuky

Vedúca Logistiky

JANA KARÁSEKOVÁ
Telefón: +421 (0)48 470 13 13
Mobil: +421 (0)907 877 807
Email: j.karasekova@eiben.sk

Vedúca oddelenia kvality a environmentálneho manažérstva

MGR. ALEXANDRA NECHALOVÁ
Mobil: +421 (0)907 318 491
Email: a.nechalova@eiben.sk
Podpora: Anglická

Vedúci Výroby

DIPL. ING. MICHAL IVANEC
Telefón: +421 (0)917 550 760
Email: m.ivanec@eiben.sk

CAD Konštruktér

BC. MARTIN SNOPKO
Telefón: +421 (0)48 470 13 54
Mobil: +421 (0)915 490 040
Email: m.snopko@eiben.sk
Podpora: Anglická

Pracovníčka Logistiky

ING. JANA KANDOVÁ
Telefón: +421 (0)48 470 13 13
Mobil: +421 (0)918 646 245
Email: j.kandova@eiben.sk
Podpora: Anglická

Vedúci technologicko-výskumno vývojového centra

ING. JÁN PETROVIČ, PHD.
Telefón: +421 (0)48 470 13 54
mobil: +421 (0)918 500 272
Email: j.petrovic@eiben.sk
Podpora: Anglická

Prevádzka

EIBEN s.r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová