Kontakt

Kontakt

Adresa

EIBEN s.r.o.
Na Hôrke 3, 960 01 Zvolen, Slovensko

Kontakt

Telefón: +421 (0)48 470 13 13
Email: j.karasekova@eiben.sk

Fakturačné údaje

IČO: 36042528
DIČ: 2020069161
IČ DPH: SK2020069161
Banka: Tatra banka a.s.
IBAN: SK80 1100 0000 0029 4305 4142
SWIFT kód (BIC): TATRSKBX

Kontakné osoby

Manažment

DIPL. ING. EUGEN EIBEN
Telefón: +421 (0)48 470 13 50
Mobil: +421 (0)905 625 388
Email: e.eiben@eiben.sk

Manažment

DIPL. ING. GABRIEL EIBEN
Telefón: +421 (0)48 470 13 10
Mobil: +421 (0)905 625 899
Email: g.eiben@eiben.sk
RFQ: Cenové ponuky

Vedúca Logistiky

JANA KARÁSEKOVÁ
Telefón: +421 (0)48 470 13 13
Mobil: +421 (0)907 877 807
Email: j.karasekova@eiben.sk

Vedúca výroby

ING. KLÁRA HUTTOVÁ
Telefón: +421 (0)48 470 13 12
Mobil: +421 (0)918 646 245
Email: k.huttova@eiben.sk
Podpora: Anglická

Vedúci Kvality

DIPL. ING. MICHAL IVANEC
Telefón: +421 (0)917 550 760
Email: m.ivanec@eiben.sk

CAD Konštruktér

BC. MARTIN SNOPKO
Telefón: +421 (0)48 470 13 54
Email: m.snopko@eiben.sk
Podpora: Anglická

Pracovníčka Logistiky

ING. JANA KANDOVÁ
Telefón: +421 (0)48 470 13 31
Mobil: +421 (0)918 646 245
Email: j.kandova@eiben.sk
Podpora: Anglická

Vedúci technologicko-výskumno vývojového centra

ING. JÁN PETROVIČ, PHD.
Telefón: +421 (0)940 744 127
mobil: +421 (0)48 470 13 15
Email: j.petrovic@eiben.sk
Podpora: Anglická

Prevádzka

EIBEN s.r.o.
Továrenská 1
976 31 Vlkanová