Presné rúry

Presné rúry

Pre oblasť výroby presných rúr je požívaná špeciálna technológia, kde výroba presnej rúry je dosiahnutá valcovaním tromi kladkami na presnú tŕň za studena bez operácie sústruženia. Pri výrobe presných rúr dochádza k redukcii hrúbky steny, k narastaniu pevnosti materiálu, čo má veľký význam pri znižovaní hmotnosti. Pri tomto procese sú dosiahnuté požadované rozmery priemerov, hrúbok stien rúr a dochádza k nárastu dĺžky až na dvojnásobok.

Pomocou našej technológie sú vyrábané nasledovné diely:

Polotovary pre výrobu uvedených dielov sú predlisky alebo rúry. Používané materiály sú hliník, meď, oceľ a nehrdzavejúca oceľ.

Produkty

V prípade záujmu neváhajte a