O nás

EIBEN s.r.o.

Spoločnosť vznikla v roku 1994 pod obchodným názvom EGM Gabriel Eiben so zameraním na výrobu malých elektromotorov a káblovej konfekcie formou práce vo mzde. Spoločnosť EGM Gabriel Eiben v roku 2000 zamestnávala 100 pracovníkov a v tom istom roku sa transformovala na spoločnosť EIBEN s.r.o.

Transformáciou v roku 2000 sme sa okrem elektrotechnickej výroby začali rozvíjať aj v odbore strojárskej výroby a to v odbore rotačného kovotlačenia. V tomto odbore sme nadviazali na našu rodinnú tradíciu, kde sa náš starý otec Ján Eiben vyučil v roku 1934 vo fabrike SANDRIK za kovotlačiara a dlhé roky pracoval ako majster kovotlačiacej dielne. Na začiatku sme využívali ručné stroje, neskôr to boli šablónovo riadené kovotlačiace stroje. S požiadavkou našich zákazníkov bolo nutné prejsť na produktívnejšie a presnejšie strojné zariadenia. Postupne sme od roku 2010 investovali do CNC riadených kovotlačiacich strojov a postupne sme rozširovali portfólio našich odberateľov. V roku 2017 sme prijali rozhodnutie založiť vlastnú nástrojáreň pod názvom E TOOLS-WERKZEUGBAU s.r.o., ktorá sa zamerala hlavne na výrobu kovotlačiacich nástrojov a náradí pre spoločnosť EIBEN s.r.o., ako aj pre iných zákazníkov. Postupne boli doplnené ďalšie technológie ako technológia hlbokého ťahania, lisovania, pozdĺžneho zvárania rúr, žíhania a CNC mechanického obrábania. Spoločnosť EIBEN s.r.o. v súčasnosti zamestnáva 20 pracovníkov a stali sme sa dodávateľom pre európsky trh v segmente kovových rotačných dielov. Inovácia výrobného procesu v spoločnosti EIBEN s.r.o. Hlavným cieľom projektu je zásadným spôsobom inovovať výrobný proces rotačného kovotlačenia. Ciel bude naplnený prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity zameranej na obstaranie technológie tlačenia plechu na výrobu dutých rotačných telies. Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Nástrojáreň

Ťažiskom našej činnosti je výroba presných strojárenských dielov pre kusovú a sériovú výrobu s využitím CNC technológie. Súčasne ponúkame konštrukčné a technologické práce pre nasledovné použitie: • strihacie a lisovacie nástroje a náradia • náradia pre hlbokoťažné ťahanie dielov • náradia pre rotačné kovotlačenie • diely a zostavy pre JUS • výroba elektród pre elektroerozívne opracovanie • výroba overovacích dielov a sérií

V prípade záujmu neváhajte a