Obrábanie

Obrábanie

Technológie, Stroje, Zariadenia

Stroje a zariadenia

Brúska na guľato

KNUTH RSM 500

Výška hrotov: 135 mm
Brúsená dĺžka: 500 mm
Priemer brúsenia: 8-200 mm
Priemer vnút. brúsenia: 10-90 mm
Hĺbka vnút. brúsenia.: 125 mm
3 osé frézovacie vertikálne centrum

KOVOSVIT MCV 750 QUICK

Upínacia plocha: 1000 x 500 mm
Pracovný priestor:
Pozdĺžne X – 754 mm
Priečne Y – 500 mm
Zvisle Z – 550 mm
3 osé frézovacie vertikálne centrum

MIKRON VCE 660 PRO

Upínacia plocha: 700 x 500 mm
Pracovný priestor:
Pozdĺžne X – 600 mm
Priečne Y – 500 mm
Zvisle Z – 540 mm
CNC sústruh

MASTURM 550i

Max. priemer obrobku: 500 mm
Obežný priemer nad lož.: 550 mm
Vŕtanie vretena.: 82 mm
Vzdialenosť hrotov.: 900 mm
V prípade záujmu neváhajte a